Certificeringen

Digitaal inmeten op de bouwplaats

Om geen risico te lopen en afhankelijk te zijn van het kozijn stellen op de bouw, heeft TTH Deuren samen met Prodim een 2D en een 3D inmeetsysteem ontwikkeld. Dit systeem zorgt ervoor dat de contouren van het kozijn exact gemeten en opgeslagen worden in een digitale database. Aan de hand van deze gegevens worden de deuren omgefreesd. Dit waarborgt een perfecte passing. Tevens zorgt het digitaal inmeten voor reducering van fouten en kan er efficienter gewerkt worden. Wanneer TTH Deuren een afhangproject heeft wordt er altijd digitaal ingemeten.

Wij bieden ook de mogelijk heid om uw werken in te meten, waarna u eventueel zelf de deur(en) kunt afhangen.Het inmeten gebeurt door gekwalificeerd en speciaal opgeleidde mensen, tevens zijn dit ook de projectleiders van het bouwwerk.

<< Terug naar overzicht

3w Media