Certificeringen

Werkwijze


Digitaal inmeten

JDT Deuren werkt met de modernste inmeetappatuur. Dit inmeten gebeurt uiterst nauwkeurig en volgt de exacte contouren van het kozijn, hierdoor is een perfecte passing gewaarborgd. Tevens zorgt het digitaal inmeten voor reducering van fouten en kan er efficiënter gewerkt worden.


CNC fraisen

Aan de hand van de inmeetgegevens wordt de CNC-machine aangestuurd door middel van barcode. Op deze barcode zijn alle gegevens verwerkt voor elke ingemeten deur. Elke deur krijgt zijn eigen unieke maatvoering en past altijd. De CNC-machine houdt ook rekening met de infraising van deelbewerkingen, zodat al deze fraisingen ook “met de maatvoering meegaan”.


Applicatie

Nadat de deuren zijn omgefraisd, krijgt het kopse hout, de eventuele kadergroef en de slotkasten 2x een sealerbehandeling(om indringing van vocht tegen te gaan), voordat deze de nieuwe hypermoderne spuiterij ingaat. In de spuiterij krijgt elke deur 2x een flowcoat-behandeling en wordt daarna afhankelijk van de vraag 1x of 2x gespoten en op kleur gebracht. Uiteraard gebeurt dit volgens de nieuwste voorschriften op het gebied van W-A verven.


Afmontage

Wanneer de deuren genoeg zijn uitgehard, verlaten deze de spuiterij en worden voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. Ook kunnen krukken, schilden, deurdrangers en dergelijke door ons gemonteerd worden. Glas plaatsen kan door ons fabrieksmatig of op de bouwplaats uitgevoerd worden.


Afhangen

Onze Komo- gecertificeerde afhangploegen zorgen ervoor dat de ingemeten deuren in de juiste kozijnen gehangen worden. Voordat de deuren afgehangen worden, worden de kozijnen voorzien van de benodigde voorzieningen, zoals sluitplaat/sluitkommen en scharnieren, deze voorzieningen worden zorgvuldig voorbehandeld. Hierna worden de deuren gemonteerd en sluitend gemaakt. Samen met de uitvoerder wordt dezelfde dag de oplevering van het uitgevoerde werk gedaan.


Bouwbegeleiding en werkvoorbereiding

Deze gekwalificeerde medewerkers zorgen voor een goede planning en een op de klant gerichte uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, zoals orderbevestiging, routing, planning inmeten en afhangen, bouwtempo en onderhouden regelmatig contact met uitvoering en project(bege)leiders.

 


Perfectie benaderen

Daag ons uit en ondervind zelf of we de perfectie benaderen!

3w Media