De Garantie gaat in op de dag dat deze deur wordt afgehangen en heeft betrekking op de deur en niet op de lak! Binnen de garantietermijn van 6 jaar zullen klachten die binnen de garantie vallen worden opgelost.

De garantie is alleen van kracht als de deur volgens de onderstaande richtlijnen is onderhouden.

Algemeen
De deur(en) in uw woning is (zijn) met de grootst mogelijke zorg verwerkt en zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit producten. Om de functionaliteit en kwaliteit te garanderen heeft een buitendeur een bepaalde vorm van onderhoud nodig die uitgevoerd dient te worden door de klant. Ook de kleurkeuze is sterk bepalend voor de functionaliteit van de deur. Hierna volgt een beknopte beschrijving voor een goed onderhoud en garantievoorwaarden van de buitendeur.

Eerste gebruikersjaar
Een deur heeft een periode nodig om te ‘acclimatiseren’. Vanwege het vochttransport in de woning kan de deur het eerste jaar enige kromming vertonen. Dit verdwijnt normaal na het eerste jaar, deze kromming is toegestaan tot 6mm. Wij adviseren u om áltijd de deur op minimaal drie punten af te sluiten (ook als u thuis bent) om deze kromming zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook inbraak technisch is dit sterk aan te raden.

Hang- & sluitwerk

  • Het schoonhouden van de bewegende delen van het hang- en sluitwerk.
    • Probeer bij het aflakken te voorkomen dat de scharnieren of de sluitkommen worden mee gelakt, dit kunt u eenvoudig voorkomen door deze af te plakken.

Verf- en kitwerk

Uw deur is bewerkt met water gedragen verf.

  • De verflaag dient 1x per jaar gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt te worden. Dit in verband met de kromming.
  • De kitvoegen dienen 1x per 2 jaar gecontroleerd- en waar nodig bijgewerkt te worden.
  • Let op; liggende delen zijn eerder aan onderhoud toe dan verticale delen, zoals bijv. de weldorpel en de bovenzijde van de deur.
  • Kleur- en structuurafwijking kunnen in het natuurproduct van hout niet in dit verband als hinderlijk worden beschouwd
  • In principe zijn de kleuren in 3 klasse ingedeeld. Lichte kleur, middel donkere kleur en donkere kleur. Bij de 3 kleuren is er een temperatuurverloop van:

1 Lichte kleur <38 graden
2 Middel donkere kleur 38- 65 graden
3 Donkere kleur >65 graden

Voor klasse 3 wordt er geen garantie afgegeven, de deuren die in deze klasse worden afgelakt, kunnen soms in de hitte wel 5 tot 7mm smaller worden of meer dan 8mm kromtrekken. Dit heeft een nadelige invloed op de hang en sluitnaden en het functioneren van het hang en sluitwerk.

Reiniging
De deur moet minimaal 2x per jaar gereinigd worden. Dit kan met lauw water en zachte zeep (geen schuurmiddelen!) Vergeet niet het glas, kit en sponningen te reinigen.

Tochtrubber
Rondom de deur is een zogenaamd rubber kaderprofiel aangebracht als tochtwering. Om ze soepel te houden, dient u deze minstens 1x per jaar met talkpoeder te behandelen; hiermee verlengt u de levensduur. De klachten zullen te allen tijde eerst gemeld dienen te worden bij de dealer waar de deur gekocht is. In overleg tussen de dealer en JDT zal er afgestemd worden welke partij de klacht afhandelt. In principe zal deze verantwoordelijkheid altijd bij de dealer liggen. Het is dus niet de bedoeling dat de klant direct contact zal hebben met JDT, tenzij dit in onderling overleg anders wordt besloten.

Garantie is niet van kracht bij:
• Opzettelijk dan wel onbewuste vernieling of vernieling door natuurverschijnselen, brand of explosies.
• Deuren waar door derden binnen de garantietermijn reparatiewerkzaamheden aan zijn verricht zonder schriftelijk toestemming van JDT.
• Gebruik van product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften
• Kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes
• Normale slijtage/ gebruikersschade
• Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
• Inbraakschade
• Vochtpercentage die, waar dan ook in de deur gemeten, de 18% te boven gaan

JDT Deuren
De Hooge Akker 21
5661 NG Geldrop
Tel: 040 280 28 30
info@jdtdeuren.nl